Realizacje

Montaż kotła ERm6,0 1.8 i ekonomizera z instalacjami technicznymi na kotłowni systemowej K-751

Inwestor: elektrownia

Termin: czerwiec 2018 – październik 2018

Lokalizacja: Lubliniec 

Zakres prac:

Wykonaliśmy montaż kotła ERm6,0 1.8 i ekonomizera z instalacjami technicznymi na kotłowni systemowej K-751 w ramach realizacji budowy węglowego kotła rusztowego parowego o wydajności nominalnej 6 t/h na kotłowni systemowej K-751 dla naszego klienta w Polsce.

W ramach tej realizacji wykonaliśmy:

  • Demontaż kotła OR16, opodestowania kotła, rurociągów i urządzeń około kotłowych oraz kanałów spalin;
  • Prefabrykację konstrukcji wsporczej kotła;
  • Prefabrykację kanałów spalin od wentylatora spalin WS do komina wraz z czopuchem;
  • Prefabrykację konstrukcji tymczasowej, zabezpieczającej konstrukcję dachu po demontażu przęsła do celów montażu kotła;
  • Demontaż kotła OR16, Montażu konstrukcji wsporczej kotła oraz adaptacja fundamentów i poziomu palacza pod nowy kocioł;
  • Montaż nowego kotła typ ERm6,0 1.8 wraz z ECO, armaturą i niezbędnymi pracami przygotowawczymi;
  • Montaż rurociągów wraz z zawieszeniami, kanałów spalin wraz z izolacją, zsypu węgla oraz opodestowania kotła.