SKB ENERGETYKA

PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI

Tworzymy plan kontroli i badań (PKiB), szczegółowy harmonogram prac, a także różnego rodzaju raporty i dokumenty z jakości spoin oraz powłoki lakierniczej. Wszystkie plany tworzymy z myślą o profesjonalnej realizacji Państwa zlecenia.

Przygotujemy i zatwierdzimy dokumentację niezbędną do realizacji Państwa inwestycji.

Angażując wieloletnie doświadczenie i fachową wiedzę realizujemy założone plany terminowo i rzetelnie.

HARMONOGRAM

Zajmujemy się kompleksową realizacją prac związanych z wykonaniem oraz montażem konstrukcji stalowych. W ramach wykonawstwa tworzymy szczegółowy harmonogram prowadzonych przez nas prac.
Posiadamy niezbędne doświadczenie oraz fachową wiedzę, które pozwalają nam uwzględnić wszelkie aspekty logistyczne.

Na bieżąco kontrolujemy poszczególne etapy prac oraz monitorujemy wydatkowanie budżetu. Harmonogram realizacji znacznie ułatwia również cały proces zamawiania materiałów hutniczych oraz do zabezpieczenia antykorozyjnego. Taka forma planowania realizacji przedsięwzięcia możliwa jest dzięki harmonogramowi rzeczowo-finansowemu (HRF), który również możemy dla Państwa przygotować.

WYKONANIE I ODBIÓR KONSTRUKCJI STALOWYCH

Jesteśmy gotowi na przygotowanie szczegółowego projektu organizacji robót (POR). Ponadto przed przystąpieniem do zlecenia dokładnie ustalamy warunki techniczne wykonania i odbioru (WTWiO). Aby zapewnić maksymalnie bezpieczne środowisko pracy, tworzymy instrukcję bezpiecznego wykonania robót (IBWR).

Wykonamy dla Państwa konstrukcje stalowe przeznaczonych dla budowy hal, magazynów oraz budynków mieszkalnych.

Zajmujemy się także produkcją i modernizacją elementów okołokotłowych oraz instalacji ochrony środowiska.

OFERTA

Nowoczesne rozwiązania dopasowane do potrzeb

Projekt warsztatowy konstrukcji stalowych

Dostawa i montaż kompletnych konstrukcji stalowych