Realizacje

Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej budynku maszynowni – ok. 1000 ton

Termin: maj 2014 – czerwiec 2016

Lokalizacja: Radomsko

Zakres prac:

Na zlecenie naszego klienta zrealizowaliśmy zadanie polegające na wykonaniu wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym, dostawie oraz montażu konstrukcji stalowych o łącznym ciężarze ok. 1000 ton w ramach realizacji budowy nowego bloku ciepłowniczego z kotłem fluidalnym, turbiną ciepłowniczo – kondensacyjną około 50-60MWe wraz z gospodarkami towarzyszącymi jednej z ciepłowni w Polsce.