Realizacje

Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej zadaszenia nad centralami wentylacyjnymi oraz zadaszenia zewnętrznego

Budynek ZUS w Częstochowie

Inwestor: firma WIKTOR

Termin: maj 2019 – sierpień 2019

Lokalizacja: Częstochowa

Zakres prac:

Dla firmy WIKTOR zrealizowaliśmy zadanie polegające na wykonaniu i montażu konstrukcji stalowej zadaszenia nad centralami wentylacyjnymi oraz zadaszenia zewnętrznego w ramach realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na rozbiórce istniejącego budynku „D”, budowie nowego budynku biurowego i częściowej przebudowie w budynku „B” w Oddziale ZUS w Częstochowie ul. Dąbrowskiego 43/45.